Trang chủ‎ > ‎Tin Học‎ > ‎

Đăng nhập và tùy chọn ID Apple của bạn trên máy Mac

đăng 20:30, 13 thg 5, 2021 bởi PHAM CHINH TAM

Sử dụng ID Apple của bạn để đăng nhập vào tùy chọn ID Apple. Sau khi bạn đăng nhập, bạn có thể sử dụng tùy chọn ID Apple để thay đổi tên tài khoản, ảnh, thông tin liên hệ, mật khẩu và cài đặt bảo mật, thông tin giao hàng và thanh toán, v.v.

Nếu bạn chưa có tài khoản ID Apple và muốn tạo một tài khoản, hãy xem Tạo ID Apple trên máy Mac.

Khi bạn bán hoặc bỏ đi máy Mac, hãy đăng xuất khỏi ID Apple nhằm ngăn không cho những người khác sử dụng các tài khoản được kết hợp với ID Apple của bạn. Xem bài viết Hỗ trợ của Apple Những việc cần làm trước khi bán, cho tặng hoặc trao đổi máy Mac của bạn và Nếu bạn đăng xuất khỏi tùy chọn ID Apple trên máy Mac.

Quan trọng: Nếu bạn đã quên hoặc cần đặt lại ID Apple hoặc mật khẩu của mình, hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Nếu bạn đã quên ID Apple của mình hoặc Nếu bạn đã quên ID Apple hoặc mật khẩu của mình.

Đăng nhập vào tùy chọn ID Apple của bạn

  1. Trên máy Mac của bạn, hãy chọn menu Apple  > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm vào Đăng nhập.

  2. Nhập ID Apple và mật khẩu của bạn, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

    Hộp thoại đăng nhập ID Apple sẵn sàng cho việc nhập tên và mật khẩu ID Apple.

Để biết thông tin về cách thay đổi thông tin tài khoản ID Apple của bạn trên trang web ID Apple, hãy xem trang tài khoản ID Apple.

Để biết thông tin về việc thay đổi cài đặt tài khoản ID Apple bằng cách sử dụng thiết bị iOS hoặc iPadOS, hãy xem “Quản lý cài đặt ID Apple và iCloud” trong hướng dẫn sử dụng dành cho iPhoneiPad hoặc iPod touch.

Đăng xuất khỏi tùy chọn ID Apple của bạn

Đăng xuất khỏi tài khoản ID Apple nhằm ngăn không cho những người khác truy cập vào thông tin tài khoản và các dịch vụ của Apple trên máy Mac của bạn. Để biết thêm thông tin về cách đăng xuất khỏi ID Apple của bạn, hãy xem Nếu bạn đăng xuất khỏi tùy chọn ID Apple của mình.

  1. Trên máy Mac của bạn, hãy chọn menu Apple  > Tùy chọn hệ thống, chọn ID Apple, sau đó chọn Tổng quan trên thanh bên.

  2. Bấm vào Đăng xuất.

  3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để sao chép và tải về dữ liệu của bạn được lưu trong iCloud.

Comments